CONNECTGROEP IN BEWEGING

Wij zijn een apostolische gemeente met een passie voor Jezus, om in Woord en Daad in Beweging te zijn vanuit het volbrachte werk van Jezus Christus door de Heilige Geest

 

WIE ZIJN WIJ?

GESCHIEDENIS

Connectgroep in Beweging is in 2019 jaar ontstaan. Een huisgemeente ontstond toen Mattheus Sihasale en anderen samenkwamen om God te aanbidden, het Woord te delen en elkaar te bemoedigen. Met name in de beginperiode waren er veel Poolse mensen die de samenkomsten bezochten. Uiteindelijk werd de ruimte in het huis van Mattheus te klein en werd er gezocht naar een grotere ruimte. Dit werd gevonden in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Parmentierstraat in Leerdam.

LEIDERSCHAP

Onze gemeente, die bestaat uit Nederlandse, Molukse en Poolse mensen, beweegt zich vanuit de apostolische dimensie waarin de 5-voudige bediening (apostel / profeet / evangelist / herder / leraar) hun plaats hebben. Nadruk ligt op discipelschap en het vrijzetten van ieder gemeentelid zodat zij in hun bestemming komen.

Vanaf het begin is er onder Gods leiding gekozen voor een gedeeld leiderschap van oudsten. Op dit moment zijn dat:  

Mattheus Sihasale

Noes & Roos Latuhihin

Erik & Iwona van Rossum