CONNECTGROEP IN BEWEGING

Wij zijn een apostolische gemeente met een passie voor Jezus, om in Woord en Daad in Beweging te zijn vanuit het volbrachte werk van Jezus Christus door de Heilige Geest

SEMINARS | CONFERENTIES | CURSUSSEN

Face2Face – meeting

Elke elke maandavond van 19:00 – 21:00 uur is er een Face2Face meeting waarin we samenkomen rond het thema Face2Face:

  • Face2Face met God: Hem kennen door het Woord, van aangezicht tot aangezicht, van glorie tot glorie
  • Face2face met onszelf – een connectie met onszelf, onszelf zien in de spiegel van het Woord, met onbedekt gezicht. Zien wie we zijn in Christus, gemaakt naar Zijn evenbeeld, glorieus. Onze identiteit kennen
  • Face2 face met elkaar – een connectie met elkaar, van hart tot hart, van face to face. In elkaar Jezus zien

Deze meeting is interactief en inbreng wordt van een ieder verwacht. Naast duidelijk uitleg zal er tijd zijn voor dialoog.

Voor meer info contact Erik & Iwona van Rossum (info@connectgroep.net of mobiel 06-49137531)

SCHOOL VAN BEVRIJDING

 Van vrijdagavond 5 mei t/m zondagmiddag 7 mei. Zie flyer: