CONNECTGROEP IN BEWEGING

Wij zijn een apostolische multiculturele en internationele gemeente van onder andere Nederlandse, Poolse en Molukse mensen met een passie voor Jezus, om in Woord en Daad in Beweging te zijn vanuit het volbrachte werk van Jezus Christus door de Heilige Geest

Wie zijn wij?

Meer over ons ontstaan … wie zijn erbij betrokken? Wie zijn de oudsten? 

Waar geloven wij in?

Onze geloofsbelijdenis

Seminars | conferenties

Regelmatig host onze gemeente seminars en conferenties. Ook zullen er diverse cursussen zijn waarin mensen worden toegerust

Agenda en activiteiten

Onze gemeente heeft met grote regelmaat sprekers van buitenaf en zijn er veel activiteiten. 

samenkomsten

Wij komen elke zondag om 10:30 uur samen

Gebedsmeeting is elke woensdag vanaf 19.30 uur